Как да чувам сателита?

Име на сателита: EnduroSat One
Честота: 437 050 000 Hz
Изходна мощност: 27dBm

Детайли за формата на телеметричното съобщение:
Модулация: 2GFSK(GMSK), Девиация на честотата 2400 Hz, Скорост 9600 bit/sec
Преамбюл: 5 x 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55
Синхро дума: 0x7E
Формат на пакетите: AX.25 UI-bitstuffed, NRZI-encoded, G3RUH-scrambled, CRC16-CCIT
Опознавателен знак на сателита: LZ0AMS
Опознавателен знак на слушащите : CQ
Формат на полезената информация: YYMMDDHHMMSS ph000 th000 ps000 BV0000 BI0000 3I0000 5I0000 PO0000 UV0000 BC0000, where YYMMDDHHMMSS – маркер за времето на записване на телеметрията ph000 th000 ps000 – координати на сателита в евклидови ъглови [deg]

Присъедини се към мисията тук

BV0000 – напрежение на батерията [mV]
BI0000 – консумация на ток от батерията [mA]
3I0000 – 3V-bus консумация на ток [mA]
5I0000 – 5V-bus консумация на ток [mA]
PO0000 – Брой събития на включване
UV0000 – Брой събития на недостатъчно напрежение
BC0000 – Брой цикли зареждане/разреждане на батерията
Приемане на маякът (beacon) е валидирано чрез SDRConsoleV3 + direwolf1.4

Детайли за аудио предаване:
Име LZ0AMS в Морзов код (тон F5 – FA 5th октава 698Hz, отстояние между точките 60 ms)
Одата на радостта във формат MIDI
Потвърждаване на полученото аудио чрез SDRConsoleV3 или TYT TH-UVF1 радио

И ще има лотария… ама друг път…

Имаме далеч по-добро предложение за теб – тук на тази страница всеки, който е приел пакети с информация от сателита ще може да ги публикува онлайн. Ще имаме и класация с най-активните радиолюбители, качили най-много телеметрични данни.

Изпрати данни

Класация

Имейл*:

Call sign*:

Качи файл*: (позволени файлови разширения са: wav, jpg, jpeg, png, gif, txt и размер до 5mb)

Място Call sign Съобщения